Kas yra buhalterinė apskaita?

Buhalterinė apskaita –tai dokumentais pagrįstos susistemintos informacijos apie apskaitos objektus formavimas pagal įstatymų nustatytus reikalavimus ir finansinių ataskaitų rengimas jos pagrindu. Paprasčiau tariant, apskaita –tai informacijos apie organizacijos finansinę ir ūkinę veiklą, jos turtąir įsipareigojimus rinkimo, dokumentavimo ir apibendrinimo sistema.
Buhalterinę apskaitą pagal įstatymą gali tvarkyti: įmonės pagal darbo sutartį samdomas vyriausiasis buhalteris, buhalterio nesant –generalinis direktorius arba trečioji šalis. (buhalterinės apskaitos paslaugos).

Apskaitos objektai

Apskaitos objektai yra organizacijos turtas, jų prievolės ir organizacijų vykdomos ūkinės operacijos.

Pagrindiniai apskaitos uždaviniai

Pagrindinis apskaitos uždavinys –išsamios ir patikimos informacijos (buhalterinių ataskaitų) formavimas apie organizacijos veiklą ir jos turtinę padėtį. Ši informacija reikalinga vidiniams finansinės atskaitomybės vartotojams –vadovams, steigėjams, dalyviams ir turto savininkams, taip pat išorės investuotojams, kreditoriams ir kitiems finansinių ataskaitų naudotojams. Apskaitos pagalba galima užtikrinti:
•neigiamų organizacijos ūkinės veiklos rezultatų prevenciją;
•ūkyje esančių rezervų nustatymą, siekiant užtikrinti organizacijos finansinį stabilumą;
•organizacijos įstatymų kontrolę, vykdant ūkines operacijas;
•ūkinių operacijų tikslingumo kontrolę;
•turto ir įsipareigojimų prieinamumo ir judėjimo kontrolę;
•materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimo kontrolę;
•veiklos atitikties patvirtintoms normoms, standartams ir sąmatoms kontrolę;

Pagrindiniai apskaitos metodo elementai

Apskaitos uždaviniai sprendžiami taikant įvairius metodus ir būdus, kurių visuma vadinama apskaitos metodu, jį sudaro šie pagrindiniai elementai:
•dokumentacija -rašytinė pažyma apie įvykdytą ūkinę operaciją, suteikianti apskaitos duomenims juridinę galią;
•vertinimas –lėšų ir jų šaltinių įvertinimas;
•buhalterinės sąskaitos –einamojo turto, įsipareigojimų ir operacijų dokumentavimas;
•dvigubas įrašas -tarpusavyje susijęs verslo operacijų atspindys buhalterinėse sąskaitose, kai kiekviena operacija vienu metu įrašoma į vienos sąskaitos debetą ir kitos sąskaitos kreditą ta pačia suma;
•inventorizacija -turto prieinamumo organizacijos balanse patikrinimas, atliekamas skaičiuojant, aprašant, identifikuojant lėšas, jas įvertinant ir gautus duomenis lyginant su apskaitos duomenimis;
•savikainos apskaičiavimas -produkcijos, darbo, paslaugų vieneto savikainos apskaičiavimas pinigine išraiška;
•balansas -organizacijos turto ekonominio grupavimo pagal sudėtį, vietąir formavimo šaltinius metodas, išreikštas pinigine verte ir sudarytas tam tikrą dieną;
•finansinės ataskaitos -apskaitos rodiklių rinkinys, sudaromas tam tikrų lentelių pavidalu ir apibūdinantis ataskaitinio laikotarpio organizacijų turtą, išlaidas, įsipareigojimus ir finansinę būklę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>